Vakance

AMATA APRAKSTS

Amata nosaukums: labiekārtošanas strādnieks

Profesijas kods: 9214 03—–

Amata pienākumi:

1. veikt dažādus iekraušanas – izkraušanas darbus;
2. teritorijas labiekārtošana – zāles pļaušana, grāvmalu tīrīšana, sniega tīrīšana, atkritumu savākšana, kapsētu tīrīšana;
3. malkas sagatavošanas darbi;
4. palīdzēt traktortehnikas remontdarbos un santehnika darbos;
5. nepieciešamības gadījumā ar Tabores pagasta pārvaldes vadītāja rīkojumu darbiniekam var būt uzlikti citi vienreizējās izpildes pienākumi saistīti ar komunālās saimniecības darbību gadījumu darba strādnieka darba pienākumu robežās.