Tabores pagasta pasākumu plāns septembrī

Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgie
Tabores pagasta svētki:
– sporta aktivitātes
-piepūšamās atrakcijas
-vecā barona cienasts
-radošas darbnīcas
Koncerts
Pēc koncerta-
zaļumballe
09.09 15.30
16.30
17.00

 

 

18.00

Tabores pagasta estrādē M.Kuzmina
t.29991379
P.Vasiljevs

I.Kipļuka

Izstāde Dzejas dienām „ Kad vārdi nāk no sirds, un pārtop brīnišķīgās vārsmās…” 12.09.-22.09. Tabores pagasta bibliotēkā I.Kipļuka
t.29770217
Bibliotekārā stunda        „ Mans dzimtais novads,  Dziļi  sirdī esi man…” 22.09. 12.30 Laucesas  pamatskolā I.Kipļuka
t.29770217