Tabores pagasta pasākumu plāns maijā

Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgie
Pasākums

“Baltais galdauts”

02.05 13.15 Tabores estrāde M.kuzmina

t.29991379

Intelektuā lā  spēle “Kas? Kur? Kad?” 08.05 12.00 Tabores pamatskolas zālē V. pilinovičs

t.29741303

M.kuzmina

t.29991379

Konkurss “Eiropas diena 7.-9. klasēm” 09.05 12.30 Tabores pagasta pamatskolā Ilga Kipļuka

t.65471233

Pasākums “Kopā jautrā k iet” veltīts Ģimenes dienai 13.05 17.30 Tabores pamatskolas zālē M.kuzmina

t.29991379

Bibliotekārā stunda ” Mana dzimtā valodiņa” Veltījums valsts valodas dienai 13.05 12.30 Tabores pagasta pamatskolā Ilga Kipļuka

t.65471233

Pasākums senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībam 16.05 15.00 Tabores pamatskolas zālē M.kuzmina

t.29991379