Tabores pagasta pasākumu plāns aprīlī

Tabores pagasta pasākumu plāns aprīlī

Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgie
Intelektuālā spēle ”Kas? Kur?Kad?” 03.04. 12.00 Tabores pamatskolas zālē V.Pilinovičs
t.29741303
M.Kuzmina
t.29991379
Bibliotekārā stunda “Jauno grāmatu stunda” 2.-4.klasei 21.04. 12.30 Tabores pagasta pamatskolā Ilga Kipļuka  t..65471233
Bibliotekārā stunda “Eiropa” 6.-9.klasei 28.04. 12.30 Tabores pagasta pamatskolā Ilga Kipļuka  t..65471233
Pasākums „Pavasara skaņas”
(Koncerts)
28.04. 17.30 Tabores pamatskolas zālē M.Kuzmina
t.29991379