Senioru balle

21. aprīlī Tabores pamatskolas zālē tikās Tabores pagasta seniori, lai pārrunātu jaunākos notikumus pagasta dzīvē, dalītos pieredzē ar pagasta pārvaldes darbiniekiem un labi pavadīt laiku. Šajā pasākumā priecēja skolēni ar savām dziesmām un dzejoļu lasījumiem. Ritmisko Eiropas deju soli demonstrēja Višķu pagasta kolektīvs „Magones”, bet skanīgās dziesmas izdziedāja Daugavpils kopa „Malinovij zvon”. Pagasta seniorus uzrunāja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova un pagasta pārvaldes vadītājas p.i. Irīna Jazvica.