SAPULCE AR IEDZĪVOTĀJIEM

Š.g.16.martā plkst.15.00 Tabores pagasta pamatskolas zālē notiks sapulce—–, kurā iedzīvotāji varēs saņemt informāciju par
savās pagastu pārvaldēs 2015.gadā paveikto darbu un plāniem 2016.gadam, kā arī uzdot jautājumus novada domes vadībai,
deputātiem un speciālistiem. Aicinām aktīvi piedalīties!