Sapulce 01.032017

Cienījamie Tabores pagasta iedzīvotāji!

Aicinām Jūs aktīvi piedalīties sapulcē, kas notiks

2017. gada 01. martā plkst. 15.00

Tabores sabiedriskā centra ( bijusī Tabores skola ) aktu zālē, lai saņemtu informāciju par Tabores pagasta pārvaldes 2016. gadā paveikto darbu un plāniem 2017. gadam, kā arī uzdotu jautājumus novada domes vadībai un speciālistiem.

Jautājumi var tikt sniegti arī iepriekš, nosūtot tos uz e-pastu parvalde@tabore.lv vai ievietojot pastkastītē, kas atrodas Tabores pagasta pārvaldes telpās 1. stāvā vai pa telefonu 29338225; 65471219.