Paziņojums par egles nozāģēšanas publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 02.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Tabores pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par pāraugušu, vecu, bojātu egli, kura atrodas pie īpašuma Maļutki 165, Tabores pagasts, Daugavpils novads, un kura krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 25.05.2016 līdz 16.06.2016.

Publiskās apspriešana notiks 16.jūnijā plkst. 9.00 pie īpašuma Maļutki 165, Tabores pagasts, Daugavpils novads.

Lūgums Tabores pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par egles nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Tabores pagasta pārvaldē, Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils nov., pie zemes lietu speciālista. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65471261 (kontaktpersona A. Prudāne).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.