2018.gada nogalē notika pasākums senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Šogad pagasta seniorus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām vienoja pasākums pie Ziemassvētku eglītes, kurš notika Tabores sabiedriskajā centrā 12.decembrī . Seniorus uzrunāja pagasta pārvaldes vadītāja Vija Pļaskota, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aivars Rasčevskis, kuri novēlēja ciemiņiem veselību, spēku un izturību. Daugavpils novada sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova izteica pateicību par godprātīgu darbu un goda donoriem tika pasniegtas goda zīmes – pagasta sociālajai  darbiniecei Svetlanai Januškevičai,  ilggadējiem pagasta donoriem- Valentīnai Lebedjokai un Ivanam Kovaļevskim. Koncerta laikā ar dziesmām seniorus priecēja pagasta bērnu interešu grupas bērni, uz mūsu Tabores pagastu garāmbraucot ieradās čigāni ar jautrām dziesmām un dejām. Neskatoties uz ļoti lielu aizņemtību pirms Ziemassvētkiem pasākuma dalībniekus apciemoja arī Salatētis, kurš devās kopā ar senioriem rotaļās un aktīvākie saņēma arī jaukas dāvanas. Inscenējumā ar humoru par savu dzīvi pastāstīja mūsu “vecenes” ( lomās Anfisa Baranovska un Valentīna Petroviča), dziesmas dziedāja pagasta vokālā grupa. Ar brīnišķīgo akordeona skanējumu seniorus priecināja Serģejs Bratusevs. Izteicam lielu pateicību mūsu atbalstītājiem-Daugavpils novada domei, pagasta pārvaldei, SIA Dubiki, SIA Nikom, SIA Biogāze, Aleksejam Mihejevam.