Pasākums Senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Datums: 02.10.2020
Laiks: 00:00
Vieta: Tabores Sabiedriskais centrs
Atbildīgais: Maruta Kuzmina, Svetlana Januškeviča