Meteņi

Datums: 10.03.2019
Laiks: 12:00
Vieta: Tabores ciema estrāde
Atbildīgais: Maruta Kuzmina