LR proklomēšanas 102.gadadienas pasākums

Datums: 17.11.2020
Laiks: 17:00
Vieta: Tabores Sabiedriskais centrs
Atbildīgais: Maruta Kuzmina