Intelektuālā spēle

Datums: 13.02.2018
Laiks: 12:00 - 13:00
Vieta: Tabores sabiedriskajā centrā
Atbildīgais: M.Kuzmina