Intelektuāla spēle “Kas? Kur? Kad?”

Datums: 01.01.2019 - 31.12.2019
Laiks: 00:00
Vieta: Tabores Sabiedriskais centrs
Atbildīgais: Maruta Kuzmina


Sekot afišām, kad tiks paziņota ikmēneša spēles diena un laiks.