Ģimenes svētki “Kopā jautrāk iet!”

Datums: 22.05.2020
Laiks: 00:00
Vieta: Tabores ciema estrāde
Atbildīgais: Maruta Kuzmina