“Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs cilvēks laukos”

Datums: 15.02.2019
Laiks: 13:00 - 16:00
Vieta: Tabores Sabiedriskais centrs
Atbildīgais: Daugavpils novada dome īsteno projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”


PASAKUMA LAIKĀ stāstīs par 3 tēmām – veselīgs uzturs ikdienā, sievietes un vīrieša onkoloģiskā veselība, fizisko aktivitāšu nozīme. Ir pieaicināts uztura
speciālists, ārsts un fizioterapeits, notiks nūjošanas paraugdemonstrējumi, būs iespēja iemācīties nūjot.