Izsludināts Identifikācijas numurs Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Iepirkuma stadija
2017.01.17 Nr. TPP 2017/1 Degvielas iegāde Pabeigts
2016.10.20 Nr. TPP/2016/5 Apkures sistēmas ierīkošana Pabeigts
2016.08.01 TAB 2016/04 Pašvaldības dzīvokļa remontdarbi (izmainīts) Pabeigts
2016.07.25 TAB 2016/03 Pašvaldības dzīvokļa remontdarbi Pārtraukts
2016.07.25 TAB 2016/02 Tehniskā projekta izstrāde Pārtraukts