Izsludināts Identifikācijas numurs Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Iepirkuma stadija
2018.01.16 Nr. TPP 2018/2 Atkritumu apsaimniekošana Tabores pagasta administratīvajā teritorijā 2018.-2021. Aktīvs
2018.01.03 Nr. TPP 2018/1 Degvielas iegāde 2018 Aktīvs
2016.10.20 Nr. TPP/2016/5 Apkures sistēmas ierīkošana Pabeigts
2016.08.01 TAB 2016/04 Pašvaldības dzīvokļa remontdarbi (izmainīts) Pabeigts
2016.07.25 TAB 2016/03 Pašvaldības dzīvokļa remontdarbi Pārtraukts
2016.07.25 TAB 2016/02 Tehniskā projekta izstrāde Pārtraukts