Par meža ugunsnedrošo laikposmu

Pamatojoties uz 2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” 29.punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, visā valsts teritorijā sākot ar 2015. gada 25. aprīli tiek izsludināts meža ugunsnedrošā laikposma sākums.