Par līguma pārtraukšanu ar SIA “Clean R”

Rīgā, 2018. gada 6. martā

Nr. 317

Līguma Nr.TAB0001

Godātais klient,

Vides pakalpojumu sniedzējs SIA “Clean R” informē, ka ar 2018.
gada 1. aprīli Tabores pagasta teritorijā pārtrauks veikt sadzīves
atkritumu apkalpošanu.

Ar šo vēlamies Jūs brīdināt par to, ka, līdz 2018.gada 31. martam
(ieskaitot) SIA “Clean R” nodrošinās sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam un
izvešanas grafikam. Pēc šī datuma sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu veiks cits uzņēmums. 2018. gada marta mēneša
pēdējā izvešanas reizē kopā ar atkritumiem SIA “Clean R”
aizvedīs tai piederošos atkritumu konteinerus.

Savukārt, ja SIA “Clean R” sadzīves atkritumu apkalpošanu ir
veikusi ar priekšapmaksas maisiem, aicinām tos izlietot līdz 2018.
gada 31. martam.

Ja esat veikuši pārmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, aicinām
griezties individuāli SIA “Clean R” birojā, vai uzrakstot
iesniegumu brīvā formā un nosūtot to pa pastu uz SIA “Clean R”
adresi – Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009.

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegto pakalpojumu, vai
vēlaties saņemt papildus informāciju, aicinām zvanīt uz SIA
“Clean R” klientu apkalpošanas centru 67111001 vai rakstīt e-pastu
kc@cleanr.lv

Paldies par sadarbību!

Ar cieņu,

SIA “Clean R”