Ozolu stādīšanas pasākums Taborē

Jauniešu akcijas „Augsim Latvijai!” ozolu stādīšanas pasākums „Audz, ozoliņ, kupliem zariem!”

 

Neskatoties uz drēgno un vējaino pavasara dienu, jaunieši un bērni sanāca uz mūsu estrādi, lai kopīgi iestādītu jaunos ozoliņus par godu mūsu valsts simtgadei. Savus ozolus nolēmām stādīt parkā, kur jau ir Ozolu aleja, tādējādi to veiksmīgi paturpinot. Katru ozolu piedāvājām iestādīt kādam no dalībniekiem. Stādīja gan visvecākais no dalībniekiem kā pārstāvis no pagasta, gan visjaunākie un mazākie, simbolizējot jaunību tāpat kā jaunie koki. Vienu ozolu iestādīja arī jaunieši – Alīna un Andrejs, kā mūsu pagasta jaunatnes pārstāvji. Katram stādam arī tika piekārta nozīmīte, kura apliecina, kad šie koki iestādīti un kam par godu.

Vēlāk visi kopā devāmies uz estrādi, lai klausītos pagasta interešu kopas „Talantu vācelīte” uzstāšanos. Lai nedaudz izkustinātu dalībniekus un sasildītu, tika piedāvāts piedalīties jautrajās sacensībās ar olām un „olu karos”. Ar šīm aktivitātem ieskandinājām arī tuvojošos pavasara svētkus – Lieldienas.

Pēc jautrajām spēlēm visi dalībnieki saņēma par piemiņu nozīmītes, kuras atgādinās par šo pasākumu un jaunajiem ozoliem, kuri draudzīgi iestādīti ar katru no dalībniekiem.

Nobeigumā visi kopā cienājāmies ar siltu tēju, pīrādziņiem un saldumiem.

 

Rakstu sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste,

 Ilga Kipļuka