Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs rīko otro izsoli Jeļenas Breļas nekustamajam īpašumam – dzīvoklim Nr. 13, Ozolu ielā 2c, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads. Otrās izsoles sākumcena 1500,00 Euro. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē,jāpieteic savas prasības līdz izsoles dienai , kura notiks 2015. gada 03. augustā plkst. 14.30, Raiņa bulvārī 3 -2, Preiļi. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājumns 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 200,00 EUR, pārskaitījumu veicot I. Osipova depozītu kontā: LV10TREL9199014001000, Valsts kasē.

Info pa tālruni: 65322515; 29147059