MALNAVAS KOLEDŽA 2016./2017.mācību gadā uzņems izglītojamos

MALNAVAS KOLEDŽA

2016./2017.mācību gadā uzņems izglītojamos

projekta Jauniešu Garantijas programmās

Projekts līdzfinansēts Jaunatnes Nodarbinātības iniciatīvas ietvaros

  • IP “Banku zinības un finanses” kvalifikācija – finanšu darbinieks (uzņems decembrī un janvāra sākumā)- ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību no 17 līdz 29 gadu vecumam, mācību ilgums – 1,5 gadi, stipendija 115 EUR mēnesī).

Mācības uzsāks 2016.gada 11.janvārī.—–

  • IP “Dārzkopība” kvalifikācija – dārzkopis (uzņems janvārī-februārī) ar pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību no 17 līdz 29 gadu vecumam, mācību ilgums – 1 gads, stipendija 115 EUR mēnesī). Mācības uzsāks 2016.gada 22.februārī.

Izglītības programmas īstenošanas vietā Višķi

  • IP “Lauksaimniecība” kvalifikācija – lauku īpašuma apsaimniekotājs (uzņems decembrī un janvāra sākumā) ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību no 17 līdz 29 gadu vecumam, mācību ilgums – 1,5 gadi, stipendija 115 EUR mēnesī).

Mācības uzsāks 2016.gada 11.janvārī.

Iestājoties jāiesniedz: izglītības dokuments, iesniegums, 3fotokartiņas, apliecinājums, medicīnas izziņa.

Visas izglītības programmas ir licencētas un akreditētas

Mūsu adrese:

Kārsavas novads, Malnava, LV 5750

e- pasts: malnavaskol@inbox.lv; pasts@malnava.lv

kontakttelefons:.65733274, fakss 65733100

Višķi:25476051; 26585845

mājas lapa: www.malnava.lv