Līgums ar SIA “Clean R” ir pagarināts.

Tabores pagasta pārvalde dara zināmu, ka ir pagarināts atkritumu
apsaimniekošanas līgums par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “Clean R”
līdz 31. martam 2018. gada.
No 2018. gada 01. aprīļa tiks noslēgts līgums ar SIA “Eko Latgale”