Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai veltīts pasākums “Mēs – Latvija!” Tabores pagastā.

Skaista ir Latvija pavasarī, kad no ziemas miega mostas daba. Skaista ir Latvijas vasara, kad ziedos ir pļavas un meži. Skaista ir Latvija rudenī, kad koku krāsainajā rotā ir ievīta visa daba. Skaista ir Latvija ziemā, kad baltais sniegs klāj zemi, kokus un krūmus. Skaisti ir bērni,   kas aug Latvijā , skaisti ir mūsu cilvēki, kas  dzīvo mūsu pagastā, mūsu novadā, musū valstī – Latvijā!
Arī mūsu pagastā ir cilvēki, ar kuriem mēs varam lepoties, kas apzinīgi dara savu darbu, iekļaujot tajā savus spēkus, savu dvēseli, dara to ar mīlestību, godīgumu, ar siltumu sirdī.
18.novembra svētku pēcpusdienā bijusī Tabores pamatskola vēra durvis pagasta iedzīvotājiem un viesiem, lai nosvinētu LR proklamēšanas 98.gadadienu un godinātu tos pagasta iedzīvotājus, kas pēdēja gada laikā ar saviem nopelniem cēla Tabores pagasta vārdu pagasta, novada un pat valsts mērogā.  Pasākuma atklāšanas laikā ar svētku uzrunu uzstājās Tabores pagasta pārvaldes vadītāja Vija Pļaskota.
Svētku laikā tika godināti un Daugavpils novada pašvaldības vārdā, Tabores pagasta vārdā apsveikti īpaši cilvēki, kas iekrāsoja mūsu Daugavpils novadu un Tabores pagastu košākās krāsās.
Sakopts pagasts ar sakārtotu apkārtējo vidi, kas priecē aci  –  ir labvēlēgs pagasts. Un cilvēks, kas ar savām rokām, sirdi un dvēseli padara apkārtni skaistu – ir cilvēks, kas mīl savu Dzimteni un vietu, kur ir viņa mājas. Daugavpils novada domes pateicības rakstu par teritorijas labiekārtošanu saņēma  Vasīlijs Cerikovs. Tabores pagasta pateicību par aktīvu uzņēmējdarbības uzsākšanu, teritorijs sakopšanu un sirsn;ibu pret pagasta iedzīvotājiem saņēma Alekses  Mihejevs. Liliana Žonda jau vairākus gadus saņem neskaitāmus Daugavpils novada atzinumus konkursos. Šogad Liliāna bija konkursa Saimnieks 2016 laureāts. Arī pasākuma laikā  vēlamies visai Žondu ģimenei tika pasniegta Tabores pagasdta pateicība par Tabores pagasta popularizēšanu, teritorijas sakopšanu un aktīvu uzņēmējdarbību. Prieks, ka mūsu starpā ir cilvēki, kas nesavtīgi, neko neprasot vietā, dalās ar to, ko nopelnīja. Daugavpils novada domes Pateicības rakstu par sociālo palīdzību saņem  SIA “Nikom” valdes loceklis Oļegs Fjodorovs. Priecē arī tas, ka nesavtīgums mijas ar labo cilvēka sirdi un lielisku attieksmi pret katru klientu. Pie šī cilvēka vienmēr gribas atgriezties. Daugavpils novada domes Pateicības rakstu par  un Tabores pagasta pateicību kā pagasta “labais gariņš” un ieguldījumu medicīnas darbā saņēma Lūcija Mihņeviča. Bērni ir mūsu nākotne. Skola ir katra bērna otrās mājas, kur tie pavada lielu savas dzīves daļu. Ja skolotāja bērnam ir kā māte, tas ir zelta vērts! Tabores pagasta pateicību par mūža ieguldījumu darbā ar bērniem  saņēma divas lieliskas skolotājas Anfisa Baranovska un Valentīna Petroviča. Ļoti svarīgi, lai iedzīvotāji sniedz pagastam atbalstu tad, kad tas ir īpaši vajadzīgs. Šogad neskaitāmas reizes mūs atbalstīja sekojošie cilvēki: Tabores pagasta pateicību par aktīvu piedalīšanos Tabores pagasdta un Daugavpils novada domes rīkotajos pasākumos saņēma: Manefa Zīberga un Mečislavs Šilins, Inese Ģermanoviča un Oļegs Ģermanovičs, Andrejs Krūmgolds, Ļubova Meļkova. Mūsu pagasta cilvēki – ir mūsu lielākā vērtība. Svarīgi, lai katra ģimene jūstos svarīga, lai katrs bērns jūstos droši un ir pasargāts no visām nelaimēm. Prieks, ka šo darbu jau ilgus gadus pilda uzticams un godīgs cilvēks. Tabores pagasta pateicību par ieguldījumu darbā ar bērniem saņēma Romualds Baranovskis. Mēs gribētu pateikties arī sievietēm, kas mīl bērnus un savu  ikdienu sasaista ar bērniem. Bērni ir mūsu nākotne. Tabores pagasta pateicību saņēma daudzbērnu ģimeņu māmiņas Jeļena Gabrāne un Līga Lapacka. Zīmģi ir tas, ka mūsu pagastā ir arī cilvēki, kas rada brīnumus ar savām rokām, nes citiem labestību ar saviem darbiem. Tabores pagasta pateicību par “zelta rokām” un pagadta popularizēšanu saviem darinātiem darbiem saņēma Marija Jazvica un Antoņina Javojša. Mūsu starpā ir daudz labo cilvēku. Mūsu pagastā ir cilvēks, kas atsaucās uz kaimiņa nelaimi un palīdzēja viņam smagajā brīdī. Tabores pagasta pateicību par palīdzību kaimiņam slimības laikā saņēma Anžela Šeškena. Sports ir dzīve. Sports ir veselība. Sports ir panākumi. Gribam pateikties tiem, kas ceļ Tabores pagasta vārdu uz sporta pjedestāla visā valstī un Eiropā. Tabores pagasta pateicību par panākumiem vieglatlētikā saņēma Oļegs Pilinovičs un Tabores pagasta pateicību par panākumiem svarbumbas celšanā, par 2 un 3 vietu Eiropas svarbumbas celšanas čempionātā saņēma  Evalds Nikitins. Mūsu pagastā ir ļoti daudz aktīvu cilvēku, īpaši jauniešu, kuram vēlam pateikties par aktivitāti un Tabores pagasta pārstāvību Daugavpils novada rīkotajos pasākumos. Tabores pagasta pateicību par aktīvu piedalīšanos Tabores pagasta un Daugavpils novada domes rīkotajos pasākumos saņēma Diāna Lapinska, Alina Baranovska, Vladislavs Avsjukevičs, Oļegs Lapinskis, Aleksandrs Dorosčonoks, Andrejs Kiseļovs. Lai stimulētu pagasta bibliotēkas apmeklēšanu, tik atzīmēti arī cilvēki, kas ir čaklākie bibliotēkas apmeklētāji – Vladislavs Viktorovs – kā čaklākais nozaru literatūras lasītājs, Kamilla Matvejeva – kā visjaunākā bibliotēkas apmeklētāja, Viktorija Ģermanoviča  kā aktīvākā datorklases lietotāja, Minadora Pupina – kā aktīvāka žurnālu un avīžu lasītāja. Prāta uzturs ir zināšanas. Kad zināšanu pielietošana ir hobijs, tas ir zīmīgi. Bet mums ir svarīgi un mēs esam lepni ar mūsu pagasta “Kas?Kur? Kad?” komandām! Tabores pagasta pateicību par pagasta popularizēšanu “Kas?Kur?Kad?” veiksmīgajās spēlēs saņēma komandu “Tabore” un “3+3” pārstāvji. Visiem nominantiem tika pasniegti pateicības raksti, dāvanu kartes un ziedi.
Tabores pagasta pārvaldes vadītāja pateicās par darbu visiem, kas saņēma pateicības, pateicās savam kolektīvam un katram, kas mīl savu Tabores pagastu, savu Daugavpils novadu un savu valsti. Ar cerībām, ka nākošgad pateicības saņems arvien vairāk Tabores pagasta iedzīvotāju viņa noslēdza savu uzrunu!
Pasākuma laikā Tabores pagasta bērni deklamēja dzejoļus par Dzimteni, dejoja tautasdejas un visus klātesošus ar skaisto koncertu iepriecināja daugavpliete Irēna Ancāne kopā ar saviem mūzikantiem.
Gribās velreiz pateikties visiem mūsu Tabores pagasta iedzīvotājiem par ieguldījumu sava Daugavpils novadā un savā Tabores pagastā  un novēlēt visiem strādāt, mācīties un tiekties uz aiZaugsmi savas Dzimtenes labā!

foto