Kontakti

TABORES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr. 90000073573
Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads
Tālr.65471219
e-pasts: parvalde@tabore.lv

Pārvaldes vadītāja V. Pļaskota
tālr. 29338225; 65471228

Lietvede I. Jazvica
tālr. 65471219,26440902, e-pasts: parvalde@tabore.lv

Komunālā dienesta vadītājs J.Stankevičs
talr. 29120630, e-pasts: janis.stankevics@tabore.lv

Tabores pamatskolas direktore V. Vavžiņaka
tālr. 65471216, 26430301, e-pasts: skola@tabore.lv

Skrudalienas bāriņtiesa
Skrudalienas talr. 65471249, 65471278, Tabores telr. – 65471278, e-pasts: barintiesa@skrudaliena.lv

Tabores pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste A.Prudāne
tālr. 65471261, e-pasts anna.prudane@tabore.lv

Grāmatvedība, nodokļu inspektore
tālr. 65475606 Genoefa Lazareva, Irēna Kuliča

Galvenā grāmatvede A.Zasnova
tālr. 65471202, e-pasts: alla.zasnova@tabore.lv

Sociālais darbinieks S. Januškeviča
tālr. 65471122, 25409690, e-pasts: svetlana.januskevica@tabore.lv

Tabores pagasta bibliotekas vadītāja I. Kipļuka
tālr. 65471233 e-pasts: biblioteka@tabore.lv

Sporta organizators P. Vasiļjevs
tālr. 29956082, e-pasts: : v-pjotr@inbox.lv

Kultūras pasākumu organizatore M. Kuzmina
tālr. 29991379, e-pasts: maruta.kuzmina@tabore.lv

 

DAUGAVPILS  NOVADA  DZIMTSARAKSTU  NODAĻA 
Daugavpils novada domes ēka ,Rīgas ielā 2, Daugavpilī , I stāvā  2.un 3.kabinets
Darba laiks: darbdienās  8.00-16.30, pārtraukums 12.00-12.30

Vadītāja: Valija Jurķāne 
Tālr +37165476743
Fakss: +37165476810
Mob. +37126302417
E-pasts: dzimtsaraksti@dnd.lv

Vadītājas vietniece: Grieta Malnača 
Tālr.: +37165476744
Fakss: +37165476810
E-pasts: grieta.malnaca@dnd.lv
Pasta adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

 

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401

Darba laiks:
Pirmdiena – 8:30 – 18:00
Otrdiena-ceturtdiena – 8:00 – 16:30
Piektdiena – 8:00 – 15:30
Pārtraukums – 12:00 – 12:30

IRĒNA BULAŠA
Izglītības pārvaldes vadītāja
tel. +371 654 76828 (245)
irena.bulasa@dnd.lv
JANITA ZARAKOVSKA
Vispārējās izglītības galvenā speciāliste
Tel. +371 654 76830 (248)
janita.zarakovska@dnd.lv
NATĀLIJA PĒTERĀNE
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Tel. +371 654 76880 (242)
natalija.peterane@dnd.lv
DIĀNA SMARGUNE
Galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos
Tel. +371 654 22283 (283)
diana.smargune@dnd.lv
JOLANTA URBĀNE
Metodiķe
Tel. +371 654 22259 (289)
iimc@inbox.lv
KASPARS OZOLS
Informācijas sistēmu administrators
Tel. +371 654 22276 (292)
kaspars.ozols@dnd.lv

 

SOCIĀLAIS DIENESTS
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401

Anna Jegorova Sociālā dienesta vadītāja soc[at]dnd.lv 65476823
Aija Centnere Sociālā dienesta psiholoģe aija.centnere[at]dnd.lv 65476824
Renāte Ļahovska Sociālā dienesta psiholoģe renate.lahovska[at]dnd.lv 65476824
Vija Sibirceva Sociālais darbinieks vija.sibirceva[at]dnd.lv 65476741
Ināra Pomjalova Sociālais darbinieks inara.pomjalova[at]dnd.lv 65476742
Laura Malnača Sociālais darbinieks laura.malnaca[at]dnd.lv 65476741
Rita Beļska Sociālais darbinieks ar augsta riska ģimenēm ar bērniem rita.belska[at]dnd.lv 65476742
Katrīna Kursīte- Sadikova Lietvede katrina.kursite[at]dnd.lv 65476741