Kontakti

TABORES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr. 90000073573
Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads
Tālr.65471219
e-pasts: parvalde@tabore.lv

Pārvaldes vadītāja V. Pļaskota
tālr. 29338225; 65471228

Lietvede I. Jazvica
tālr. 65471219,26440902, e-pasts: parvalde@tabore.lv

Komunālā dienesta vadītājs J.Stankevičs
talr. 29120630, e-pasts: janis.stankevics@tabore.lv

Laucesas pamatskola – direktore V. Vavžiņaka
tālr. 6 5476872,

Skrudalienas bāriņtiesa
Skrudalienas talr. 65471249, 65471278, Tabores telr. – 65471278, e-pasts: barintiesa@skrudaliena.lv

Daugavpils novada domes zemes lietu speciāliste Anna Prudāne
tālr. 65475606, 26394830, e-pasts anna.prudane@tabore.lv

Daugavpils novada domes nodokļu inspektore Olga Ričika

tālr. 65475606, e-pasts:olga.ricika@dnd.lv

Galvenā grāmatvede A.Selicka
tālr. 65471202, 28334630 e-pasts: anna.selicka@tabore.lv

Grāmatvede Irēna Kuliča,
65471261; e-pasts:irena.kulica@tabore.lv

Sociālais darbinieks S. Januškeviča
tālr. 65471122, 25409690, e-pasts: svetlana.januskevica@tabore.lv

Tabores pagasta bibliotekas vadītāja I. Kipļuka
tālr. 65471233 e-pasts: biblioteka@tabore.lv

Sporta organizators P. Vasiļjevs
tālr. 29956082, e-pasts: : v-pjotr@inbox.lv

Kultūras pasākumu organizatore M. Kuzmina
tālr. 29991379, e-pasts: maruta.kuzmina@tabore.lv

 

DAUGAVPILS  NOVADA  DZIMTSARAKSTU  NODAĻA 
Daugavpils novada domes ēka ,Rīgas ielā 2, Daugavpilī , I stāvā  2.un 3.kabinets
Darba laiks: darbdienās  8.00-16.30, pārtraukums 12.00-12.30

Vadītāja: Valija Jurķāne 
Tālr +37165476743
Fakss: +37165476810
Mob. +37126302417
E-pasts: dzimtsaraksti@dnd.lv

Vadītājas vietniece: Grieta Malnača 
Tālr.: +37165476744
Fakss: +37165476810
E-pasts: grieta.malnaca@dnd.lv
Pasta adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

 

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401

Darba laiks:
Pirmdiena – 8:30 – 18:00
Otrdiena-ceturtdiena – 8:00 – 16:30
Piektdiena – 8:00 – 15:30
Pārtraukums – 12:00 – 12:30

JANITA ZARAKOVSKA
Izglītības pārvaldes vadītāja
Tel. +371 65476830 (248)
janita.zarakovska@dnd.lv
DAINA OSTROVSKA
Galvenā speciāliste – metodiķe
+371 65476828 (245)
daina.ostrovska[at]dnd.lv
NATĀLIJA PĒTERĀNE
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Tel. +371 65476880 (242)
natalija.peterane@dnd.lv
EDĪTA REZNIEKA
Galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos
Tel. +371 65422283 (283)
edita.reznieka[at]dnd.lv
INESE ZUĢICKA
Metodiķe
Tel. +371 65422259 (289)
inese.zugicka@dnd.lv
KASPARS OZOLS
Informācijas sistēmu administrators
Tel. +371 65422276 (292)
kaspars.ozols@dnd.lv