Komunālā nodaļa

Komunālās nodaļas vadītājs, kapu pārzinisJānis Stankevičs

Iedzīvotājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.

Atbild par ceļu uzturēšanu pagasta teritorijā, skolēnu pārvadājumiem, ūdens un kanalizācijas pakalpojumime, sniedz atbildi par atkritumu apsaimniekošanu pagasta teritorijā, izsniedz atļaujas un veic ierakstus apbēdījumiem pagasta teritorijas kapos, atbild par pagasta īpašuma un teritorijas apsaimniekošanu.

Kontaktinformācija:

Mob.tālr. 2910630

e-pasts: janis.stankevics@tabore.lv

 

Autoceļu saraksts uzturēšanai ziemā

C kategorijas ceļus jātīra no sniega 18 stundu laikā pēc snigšanas ;
D kategorijas ceļu tīrīšana netiek normēta
Pamatojums: MK 2010.gada 9.martā noteikumi nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli ”

Īres maksa

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi

Ceļu reģistrs:

lielu reģistrācija

A grupas celi

B grupas ceļi

C grupas ceļi