Paziņojums par koku nozāģēšanas publisko apspriešanu

Tabores pagasta pārvalde ierosina sabiedriskās apspriešanas procedūru   par 6 vītolu , 5 bērzu  , 3 baltalkšņu   un 10 ošlapu kļavu nozāģēšanu   uz dārzkopības kooperatīvai sabiedrībai “Maļutki”,  Tabores pagasts, Daugavpils novads, piederošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4492 002 0561 un 4492 002 0721.
Gaidām Jūsu priekšlikumus Tabores pagasta pārvaldē pēc adreses Oktobra iela 2A, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads, no 2016. gada 09. augusta līdz 31. augustam.
Apspriešanas laiku un vietu noteikt 2016. gada 31. augustā  plkst. 9.00 pie zemes vienības “Maļutki 281”, Tabores pagasts, Daugavpils novads.