”Kas?Kur?Kad?”

Kultūras centrā „Lociki” notika Novada jauniešu spēle”Kas?Kur?Kad?”, kur godalgotu 2. vietu saņēma Tabores pagasta jaunieši –Arīna Vencele, Dmitrijs Meļkovs, Vjačeslavs Gabrans, Angelīna Švabe, Viktorija Siļčonoka.