Jaunas ceļa zīmes

Tika uzstādīta ceļa zīme Nr. 312 “Masas ierobežojums” 10 t. uz pašvaldības ceļa : 92-5 “Medvecki-Tabore”

Tika uzstādītas ceļa zīmes Nr. 306 “Kravas automobiļiem braukt aizliekts“ uz pašvaldības ceļiem: 92-2 “Tabore-Kovaļišķi-Osinovka” ; 92-1 “Oktobra iela” un 92-1 “Ozolu iela”