Izsludinātas Meža un dārza dienas!

Pavasaris ir laiks, kad dabas pamošanās, putnu vīterošana un ligzdu vīšana, mudina arī cilvēkus sakopt, labiekārtot savu māju, sētu, pagalmu, mežu un zemi. Tas ir laiks, kad mūsu novada irdzīvotājiem ar kopīgām idejām, ierosinājumiem un darbu jāveido mūsu novadu, pagastu vēl labiekārtotāku, zaļāku un ziedošāku.—–

Daugavpils novada dome izsludināja Meža un dārza dienas Daugavpils novadā. Tās notiks no 2015. gada 13. aprīļa līdz 2015.gada 20. maijam ar mērķi piesaistīt sabiedrību novada teritorijas apzaļumošanā, labiekārtošanā, kultūrvēsturisko objektu sakopšanā, meža apsaimniekošanā un atjaunošanā, sanitārās tīrības nodrošināšanā un organizēt izglītojošus pasākumus novada iedzīvotājiem.

Aicinām Jūs aktīvi piedalīties apkārtējās teritorijas sakopšanā, labiekārtošanā, īpašumā un nomā esošās zemes un tām blakus esošo ceļmalu sakārtošanā. Īpašu uzmanību lūdzam pievērst atkritumu savākšanai un stihisko atkritumu izgāztuvju likvidācijai. Aicinām arī iekļauties 25. aprīļa Lielās talkas pasākumos – stādīt, kopt un padarīt Daugavpils novadu tīrāku, zaļāku un sakoptāku!

Meža un dārza dienas noslēgsies 2015.gada jūnijā ar pasākumu, kurā tiks godināti aktīvākie  dalībnieki.

 

 Tālr. uzziņām: 65471219, 29120630