Izglītība

Tabores pamatskolā 20. oktobrī notika Rudens balle, kurā visi skolēni dejoja. Jau no paša rīta skolā valdīja rosība. Skolēni paši aizpildīja angažamentus ( ielūgumus) uz balli. Populārākās balles dejas šobrīd ir: Lēnais valsis, Vīnes valsis, Argentīnas tango un Kvisteps. Vecāki, skolotāji un tehniskie darbinieki bija gan skatītāji, gan žūrija. Labākie dejotāji tika apbalvoti.
Deju skolotāja Jeļena Pasternaka māca pamata dejas soļus un izpildīt figūras vajadzīgajā virzienā. Balles dejotāju mērķis ir skaisti dejot un gūt prieku no dejas, skanot atbilstošai mūzikai. Dejās notiek partneru maiņa, gan mācību procesā, gan dejojot konkursos. Rezultātā bērni prot dejot ar jebkuru partneri. Tas nav sports, bet ļoti skaists veids kā izpausties. Foto

19.oktobrī Tabores pamatskolas zālē notika spēle bērniem -„ Rudentiņš-bagāts vīrs”, kuras viktorīna bija veltīta Miķeļu un Mārtiņdienas tradīcijām.Viktorīna sastāvēja no 3 tūrēm, katrā -14 jautājumi.Spēlē piedalījās 4 komandas pa 3 dalībniekiem.Spēles laikā auditorijai arī bija piedāvāti jautājumi par Latvijas rudens tradīcijām. Komandas sastādīja no puzliem Mārtiņdienas simbolu-gaili . Pasākuma organizatore pastāstīja par budēļiem, čigāniem, ķekatām un visas komandas izgatavoja tiem maskas no dabas materiāliem. Foto

29. maijā Tabores pamatskolā notika Godināšanas pasākums. Piedalījās daudz viesu. Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša apbalvoja 8. kl. skolēnu E. Ņikitinu un 3.kl. skolēnu K. Olenovu , kuri ieguva godalgotas vietas Daugavpils novada olimpiādēs un konkursos. Pēc mācību sasniegumu reitinga labākajiem skolēniem skolas direktore V. Vavžiņaka pasniedza stipendijas : N. Stankevičai 6.kl., A. Gabrānam 8.kl., S. Gabrānei 5.kl. un A. Lapinskim 5. kl. Skolēni tika godināti dažādās nominācijās. Laureātiem bija gods pāriet pa sarkano celiņu un saņemt balvas, sponsors SIA „ Mežvidi” Nadežda Selicka. Pa sarkano celiņu gāja arī skolotāji . Pateicības vārdus par ieguldīto darbu, rosinot skolēnus piedalīties aktivitātēs, gūstot godalgotas vietas, saņēma arī pedagogi no skolas parlamenta. Pēc tradīcijas Elernes Romas katoļu draudzes priesteris Janušs Bulašs svētīja 9. klases absolventus , lai veiksmīgi nokārtotu eksāmenus un izvēlētos tālāko dzīvesceļu. Mācību gada nogalē apsveica arī pagasta pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja Irīna Jazvica . Pasākumu noslēdza labākie skolas dejotāji.

Tabores pamatskolas foto

Iekšējās kārtības noteikumi

Prezentācija par skolu

Tabores pamatskolas

vasaras bērnu laukuma darba plāns

Tēma: „Veselīgs dzīves veids”

Datums Darba plāns Atbildīgi
1.06.2015. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena”10.00 – 10.15 –Līnija10.15 – 10.30 – Rīta rosme10.30 – 10.45 – Skolēnu drošība: Pirmā palīdzība kukaiņu kodumu gadījumā10.45 – 11.45 – Pasākums: „Jautrie konkursi”11.45 – 12.00 – Higiēnas pauze (sagatavošanās pusdienām)12.00 – 12.30 – Pusdienas1 2.30 – 13.50 – „Komplimentu konkurss”13.50 – 14.00 – Dienas darba apkopojums M. KuzminaL. Terentjevs
2.06.2015. Dabas diena”10.00 – 10.15 –Līnija10.15 – 10.30 – Rīta rosme10.30 – 10.45 – Skolēnu drošība : Uzvedības noteikumi mežā10.45 – 11.45 – Pasākums: „Meža noslēpumi”11.45 – 12.00 – Higiēnas pauze (sagatavošanās pusdienām)12.00 – 12.30 – Pusdienas12.30 – 13.50 – Radošā darbnīca no dabas materiāliem13.50 – 14.00 – Dienas darba apkopojums
  1. Baranovska

J. Parfena

3.06.2015. Mīļākās rotaļlietas diena”10.00 – 10.15 –Līnija10.15 – 10.30 – Rīta rosme10.30 – 10.45 – Skolēnu drošība : Saules dūriens10.45 – 11.45 – Pasākums pēc plāna: „Mīļākās rotaļlietas prezentācija un konkursi ar rotaļlietām”11.45 – 12.00 – Higiēnas pauze (sagatavošanās pusdienām)12.00 – 12.30 – Pusdienas12.30 – 13.50 – Radošā darbnīca : Rotaļlietu izgatavošana13.50 – 14.00 – Dienas darba apkopojums V. VenceleT. Terentjeva
4.06.2015. Ūdens diena”10.00 – 10.15 – Līnija10.15 – 10.30 – Rīta rosme10.30 – 10.45 – Skolēnu drošība : bērnu uzvedība pie ūdenstilpēm10.45 – 11.45 – Pasākums pēc plāna: Jautrās stafetes ar ūdeni11.45 – 12.00 – Higiēnas pauze (sagatavošanās pusdienām)12.00 – 12.30 – Pusdienas12.30 – 13.50 – Radošā darbnīca „ Vasaras krāsas ”13.50 – 14.00 – Dienas darba apkopojums M. PetrovskaO. Baranova
5.06.2015. « Sporta diena»10.00 – 10.15 –Līnija10.15 – 10.30 – Rīta rosme10.30 – 10.45 – Darbs skolas teritorijā10.45 – 11.45 – Pasākums pēc plāna : Sporta stafetes11.45 – 12.00 – Higiēnas pauze (sagatavošanās pusdienām)12.00 – 12.30 – Pusdienas12.30 – 13.50 – Orientēšana13.50 – 14.00 – Dienas darba apkopojums L. TerentjevsT . Terentjeva
8.06.2015. Kartupeļu diena”10.00 – 10.15 –Līnija10.15 – 10.30 – Rīta rosme10.30 – 10.45 – Skolēnu drošība : personīgā higiēna10.45 – 11.45 – Pasākums pēc plāna: Jautri konkursi11.45 – 12.00 – Higiēnas pauze (sagatavošanās pusdienām)12.00 – 12.30 – Pusdienas12.30 – 13.50 – Kustību spēles svaigā gaisā13.50 – 14.00 – Dienas darba apkopojums
  1. Baranovska
  2. J. Parfena
9.06.2015. Pārsteigumu un joku diena”10.00 – 10.15 –Līnija10.15 – 10.30 – Rīta rosme10.30 – 10.45 – Darbs skolas teritorijā10.45 – 11.45 – Pasākums pēc plāna: „Atrod aprakto mantu”11.45 – 12.00 – Higiēnas pauze (sagatavošanās pusdienām)12.00 – 12.30 – Pusdienas12.30 – 13.50 – Konkurss „Viss ačgārni”13.50 – 14.00 – Dienas darba apkopojums М. KuzminaV. Petroviča
10.06.2015. Tūristu diena” E. ŅikitinaV. Vencele
11.06.2015. Ekoloģijas diena”10.00 – 10.15 –Līnija10.15 – 10.30 – Rīta rosme10.30 – 10.45 – Skolēnu drošība : Bērnu drošība uz ielas10.45 – 11.45 – Apģērba prezentācija no atkritumiem11.45 – 12.00 – Higiēnas pauze (sagatavošanās pusdienām)1 2.00 – 12.30 – Pusdienas12.30 – 13.50 – „Ceļojums pa ekoloģisko taku”13.50 – 14.00 – Dienas darba apkopojums M. PetrovskaO. Baranova
12.06.2015. Dāvanu diena”10.00 – 10.15 –Līnija10.15 – 10.30 – Rīta rosme10.30 – 10.45 – Darbs skolas teritorijā10.45 – 11.45 – Pasākums pēc plāna: „Dāvanu prezentācija”11.45 – 12.00 – Higiēnas pauze (sagatavošanās pusdienām)12.00 – 12.30 – Pusdienas12.30 – 13.50 – Radošā darbnīca „Lentīšu izgatavošana”13.50 – 14.00 – Dienas darba apkopojums E. ŅikitinaV. Petroviča

Daugavpils novada projekts jaunatnei „ Attīsti sevi!” , Tabores pagasts, Tabores pamatskola

6.07.2015.- 11.07.2015.

Nometnes vadītāja: Inesa Novikova Koordinatore : jaunatnes lietu speciālists Maruta Kuzmina

Nometne „Septiņi pakāpieni”

Laiks

1. diena

Es un draudzība.

2. diena

Es un daba.

3. diena

Es un sports.

4. diena

Es un talants.

5. diena

Es un Latgale.

6. diena

Es un Latgale

8:30-8:45

Ierašanās.

8:45-9:00

Brokastis.

Celšanās.

9:00

Ekskursija uz Aglonu un Maizes muzeju.

Rīta vingrošana.

9:30

Ierašanās.

Ierašanās.

Ierašanās.

Ierašanās.

Brokastis.

10:00

  • Apsveikums nometnes dalībniekiem

  • Iepazīšanās ar nometnes iekšējās kārtības noteikumiem

  • Informācija par ziņojuma dēli un iespēju pastāvīgi tur piestiprināt līmlapiņu ar ieteikumu, vēlējumu, labām idejām.

Rīta vingrošana.

Rīta vingrošana.

Rīta vingrošana.

Rīta vingrošana.

10:30

Iepazīšanas aktivitātes.

Ekskursija uz zirgu sētu „Klajumi”.

Ekskursija pa saimniecību.

Sporta spēlēs-veiklībā, gudrībā un drosmē.

„Slavas minūte”.

Atpūta ezera krastā (peldēšana, badmintons, volejbols un citas spēles)

11:30

12:00

Pusdienas.

Pusdienas.

Pusdienas.

Pusdienas.

12:30

Pastaiga pa parku. Dabas materiālu savākšana.

Izjāde uz vietas.

Viktorīna par dabu.

Jautrās stafetes.

Volejbols

Radošā darbnīca „Sveču liešana”.

Izbraukums uz Višķu ezeru.

Izmitināšana vasaras mājiņās.

Pusdienas

Pusdienas.

13:00

Dabas materiālu gatavošana sveču liešanai.

Atpūta ezera krastā (peldēšana, badmintons, volejbols un citas spēles)

13:30

14:00

Došanās mājās.

Došanās mājās.

Došanās mājās.

Došanās mājās.

Peldēšana

16:00

Mēmais šovs.

Launags.

18:00

Ugunskurs, „draudzības” zupas varīšana. Vakariņas.

Atvadīšanas.

Došanās mājās

21:00

Dalīšanās pavadītās dienas iespaidos.

22:30

Naktsmiers.