Informācija

Tabores pagasta pārvaldē, Oktobra iela 2a, Taborē, bibliotēkas datoru zālē darbu sācis interneta pieejas punkts, kas izveidots, pateicoties  Daugavpils novada domes īstenotajām Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam „Daugavpils novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība”, Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/054. Projekta mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.—–

Interneta pieejas punkta darba laiks ir:
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: no 8.30 – 16.00;
Sestdienās: no 8.30 – 15.00.

Interneta pieejas punktam ir  iegādāta un uzstādīta daudzfunkcionālā iekārta – 4 datori un kopētājs, kas nodrošina iespēju digitalizēt dokumentus A4 un A3 formātā un iespēju izdrukāt krāsainus vai melnbaltus dokumentus A4 un A3 formātā, ka arī nodrošināts bezvadu interneta pieslēgums.