Informācija iedzīvotājiem!

Cienījamie Tabores pagasta iedzīvotāji!
Aicinām Jūs aktīvi piedalīties sapulcē, kas notiks 01.04.2015. plkst. 15.00 Tabores pamatskolas aktu zālē, lai saņemtu informāciju par Tabores pagasta pārvaldes 2014. gadā paveikto darbu un plāniem 2015. gadam, kā arī uzdotu jautājumus novada domes vadībai un speciālistiem.—–

Jautājumi var tikt sniegti arī iepriekš, nosūtot tos uz e-pastu parvalde@tabore.lv vai ievietojot pastkastītē, kas atrodas Tabores pagasta pārvaldes telpās 1. stāvā vai pa telefonu 65471219.