Pašvaldības dzīvokļa remontdarbi (izmainīts)

Izsludināts: 2016.08.01
Identifikācijas numurs: TAB 2016/04
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma identifikācijas nr.: TAB 2016/04
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.08.2016. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils novada pašvaldības Tabores pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Daugavpils novada pašvaldībai piederoša neizīrēta dzīvokļa pēc adreses Lasenberga 7-2, Lasenberga, Tabores pagasts, Daugavpils novads, remontdarbi
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads, LV-5461
Kontaktpersona: Vija Pļaskota, mob.t. 29338225, tālr./fakss: 65471219,   vija.plaskota@tabore.lv

Uzvarētājs: SIA “Green būve”

Nolikums

Apjomu saraksts

Lēmums

Līgums