Pašvaldības dzīvokļa remontdarbi

Izsludināts: 2016.07.25
Identifikācijas numurs: TAB 2016/03
Iepirkuma stadija: Pārtraukts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma identifikācijas nr.: TAB 2016/03
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.08.2016. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils novada pašvaldības Tabores pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Daugavpils novada pašvaldībai piederoša neizīrēta dzīvokļa pēc adreses Lasenberga 7-2, Lasenberga, Tabores pagasts, Daugavpils novads, remontdarbi
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads, LV-5461
Kontaktpersona: Vija Pļaskota, mob.t. 29338225, tālr./fakss: 65471219,   vija.plaskota@tabore.lv

Nolikums

Apjomu saraksts