Tehniskā projekta izstrāde

Izsludināts: 2016.07.25
Identifikācijas numurs: TAB 2016/02
Iepirkuma stadija: Pārtraukts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma identifikācijas nr.: TAB 2016/02
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.08.2016. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils novada pašvaldības Tabores pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Tabores pamatskolas ēkas vienkāršotās atjaunošanas darbu tehniskā projekta izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads, LV-5461
Kontaktpersona: Vija Pļaskota, mob.t. 29338225, tālr./fakss: 65471219,   vija.plaskota@tabore.lv

Noteikumi