IEDZĪVOTĀJU UZMANĪBAI:

IEDZĪVOTĀJU UZMANĪBAI:

Tabores pagasta pārvalde ziņo, ka saskaņā ar ZS 34.Artilērijas bataljona karavīru mācībām šā gada
14.-15.jūlijā, Daugavpils novada teritorijā starp LIELBORNI un ELERNI gar upi Daugava notiks militārais pārgājiens ar dažāda tipa militāriem elementiem/vingrinājumiem pārvietošanās laikā.