26.06.2014. Jauniešu lietu speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens uz Saldu.