12.03.2015. Bibliotekārā stunda 1. klasei “Kad atnāks pavasars ar saviem jaukumiem”