06.11.2014. Bibliotēkas stundas Tabores pamatskolā 1. un 5. klašu skolēniem.