Foto konkurss „Latgalietis XXI gadsimtā”

Latgales plānošanas reģions un Latgales fotogrāfu biedrība, sadarbībā ar Latgales reģiona pašvaldībām, rīko foto konkursu – „Latgalietis XXI gadsimtā”. Konkursa mērķis ir piesaistīt Latvijas profesionālo un amatieru fotogrāfu spējas un talantu Latgales novada cilvēku atraktīvai atspoguļošanai, dokumentējot Latgales tradicionālās īpatnības dažādās dzīves sfērās, izmantojot mākslas izteiksmes līdzekļus ar fotoportreta žanra palīdzību; iegūt Latgales novada cilvēku attēlu kolekciju, kura spētu atklāt reģiona īpatnību, tādejādi bagātināt novada vēstures arhīvu ar aizejošā laika liecinieku attēliem to dabīgajā vidē. Portretējot novada un Latgales cilvēkus, atgādināt, ka: „Vērtīgs portrets ir patiess portrets. Tāds, kurš piesātināts ar emocijām un ir pārliecinoši patiess.”—–

Konkursa nosacījumi:

1.Attēlos jābūt uzņemtiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar Latgales novadu. Tajos var būt ietverti: sadzīves paražas, tikumi un tradīcijas, kultūra, ražošana, Latgales novada cilvēku sadzīve – viņu raksturu īpašības, ticība, novada daba un tās problēmas saistībā ar Latgales cilvēka vizuālo attēlu.

2.Attēliem jāatbilst laikmetīgās vizuālās informācijas un labas fotogrāfiskās gaumes prasībām.

3.Izvērtēšanai tiek pieņemti melnbalti un krāsaini attēli, izgatavoti A 4 formātā, klāt pievienojot disku ar failiem, kuru izšķirtspējai ir jābūt 300 dpi (garākā mala ne mazāka par 3543 pix.), no kura atlases kārtā tiks izgatavotas 30x45cm fotogrāfijas prezentācijas izstādei.

4.Laika periods – XXI gadsimts.

5.No katra autora tiek pieņemts neierobežots skaits darbu līdz 2015. gada 1. jūnijam.

6.Attēli var būt uzņemti, izmantojot kā digitālo, tā arī analogo fotogrāfijas tehniku.

7.Fotogrāfijas otrā pusē jābūt skaidri salasāmiem šādiem datiem: autora vārds, uzvārds, darba nosaukums, autora precīza adrese, tālruņa numurs, e – pasta adrese, papildu informācija – komentārs par notikuma vietu, nofotografētās personas vārds uzvārds, nodarbošanās utt.

8.Darbi jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu „Latgales fotogrāfu biedrībai”, Raiņa bulvāris 9, Preiļi, LV-5301 (organizatori neatbild par bojājumiem pārsūtīšanas rezultātā). Tālrunis uzziņām: 29121689 – Igors Pličs, e-pasts lauraplus@inbox.lv

9.Katrs autors, kura darbi būs izturējuši konkursu, saņems atzinības rakstu, vienu albuma eksemplāru, ja darbs tiks publicēts tajā, vai izstādes katalogu.

10. Galvenie konkursa uzvarētāji saņems naudas prēmijas un rīkotāju diplomus saskaņā ar žūrijas vērtējumu. Konkursa rezultātus vērtēs kompetenta žūrija. Tradicionāli kopējā foto izstāde tiks prezentēta Preiļu novada svētku programmas ietvaros. Konkursa organizatori ir tiesīgi publicēt labākos darbus kā presē, tā arī iespējamā ceļojošā izstādē bez maksas, nepārkāpjot autortiesību likumu.

11. Iesūtītie darbi netiks atdoti autoram, tie paliks fotokonkursa rīkotāju arhīvā.

12.Portretu autori, kuri nevēlas piedalīties konkursā, tiek aicināti iesūtīt savus darbus tieši kopējā albuma darbu kolekcijas turpmākai atlasei Latgales fotogrāfu biedrībā līdz 2016. gada 1. maijam.

13.Iesniegtā darba autors ir atbildīgs par iesūtītās fotogrāfijas autortiesībām.

14.Iesniegtā darba autoram jāinformē fotogrāfijā attēlotā persona par fotogrāfijas iesūtīšanu konkursam.

15.Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu visiem šajā nolikumā minētajiem punktiem.

16.Organizatori cer uz fotogrāfu atsaucību no visas Latvijas, it īpaši uz Latgales novados dzīvojošu fotogrāfu atsaucību. Aicinām aktīvi piedalīties konkursā, tā ir lieliska iespēja pārbaudīt savas spējas.

Lai pašvaldība varētu apkopot konkursa dalībniekus, lūdzam savu vēlmi piedalīties konkursā apstiprināt, zvanot pa tel. 65476738 vai rakstot uz e-pastu vestis@dnd.lv

Lai mums visiem veicas par godu mūsu Latgalei!