Daugavpils novadā meklē Gada cilvēku


Tuvojoties 18.novembrim, Daugavpils novads vēlas apzināt un īpaši sumināt tos cilvēkus, kuri ir pelnījuši atzinību par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Daugavpils novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu. Daugavpils novada pašvaldība aicina līdz š.g. 1.novembrim izvirzīt tos pretendentus, kuri ir pelnījuši tikt apbalvoti ar Atzinības rakstiem un ar balvu „Gada cilvēks”.

Pieteikumus adresēt Daugavpils novada domes apbalvošanas komisijai un iesniegt elektroniski (jolita.zubcova@dnd.lv) un papīra veidā Daugavpils novada domes personāla daļā (27.kab.). Uzziņām lūgums zvanīt pa tel. 65476834.Pieteikumā jābūt visai informācijai, kas minēta nolikumā. —–

Lūgums piesakot pretendentus, norādīt visu nepieciešamo informāciju, kas minēta nolikumā – apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos, ierosināto nomināciju un aprakstu ar motivētu pamatojumu personas apbalvošanai (izklāsts par personas sasniegumiem un nopelniem), kā arī iesniedzēja pilnu kontaktinformāciju.
Jo rūpīgāk būsiet izvirzījuši pretendentu, jo lielākas ir šī cilvēka izredzes tikt novērtētam!

NOLIKUMS