Bibliotēka

Laipni lūdzam Tabores pagasta bibliotēkā!

AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, līdz 2020.gada 14.aprīlim, būsim saprotoši un saudzīgi pret savu un apkārtējo veselību un atcelsim bibliotēkas apmeklējumus klātienē ❌ Ja jums ir ļoti nepieciešamas kādas grāmatas (lūgums izvērtēt to!), bibliotēkā izsniegs nepieciešamo literatūru, iepriekš sazinoties ar bibliotēkas vadītāju pa tālr.6️⃣5️⃣4️⃣7️⃣1️⃣2️⃣3️⃣3️⃣ 
Citos gadījumos būsim saprotoši un gaidīsim pavasari, kurš pavisam drīz priecēs ar siltu saulīti un jaunām grāmatām 🍃 (jā, apsolam, ka tiklīdz negantais vīruss norimsies, bibliotēka vērs vaļā durvis un sagaidīs jūs ar jaunumiem 📚🤩).

Bibliotekāro stundu piedāvājums 

Bibliotēkas reglaments

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēka piedāvā :

 • brīvpieejas grāmatu krājums
 • 14 nosaukumu periodiskie izdevumi
 • bezmaksas pieeja interneta resursiem
 • bezmaksas multifunkcionālo iekārtu pakalpojumi (kopēšana, drukāšana, skenēšana)
 • datu bāzes Letonika un News.lv
 • 5 datorizētas lietotāju darba vietas
 • bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas
 • konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām
 • SBA pakalpojumu sniegšana
 • lasīšanu un grāmatu popularizējošie pasākumi

Bibliotēkā visi pakalpojumi ir bezmaksas.

Informāciju par Tabores pagasta bibliotēkas krājumu var atrast Daugavpils novada elektroniskajā kopkatalogā

Tekošā gada jaunieguvumi
Tekošā gada periodiskie izdevumi
Informācija par bibliotēkas krājumu

Statistika par 2019.gadu

Statistiskie rādītāji no 2017.g. līdz 2019.g.

2017 2018 2019
Lietotāji 257 260 268
Apmeklējumi 1404 1058 1861
Izsniegums 4135 3638 3761
Krājums 6329 5902 5868

Tabores pagasta bibliotēka dibināta 1955. gada beigās. Tolaik tā atradās kolhoza „Zarja” valdes ēkā un aizņēma pavisam nelielu platību – 12 kv.m., istaba neapkurinājās un bija tikai viens logs. Nebija gandrīz nekādas iekārtas, tikai viens galds, krēsls un divi plaukti priekš grāmatām. Bibliotēkas vadītāja tolaik bija Lidija Maskaļonoka. Bibliotēkas fondā bija 1000 eksemplāru un 130 lasītāju.

1956.gadā bibliotēku nodeva ciema padomei, pārveda uz citu lielāku telpu un tā sāka saukties Tabores ciema bibliotēka. Visu šo gadu laikā bibliotēkas telpas vairākkārt tika mainītas.

Kopš 1998. gada Tabores pagasta bibliotēka atrodas Tabores pagasta pārvaldes ēkā pirmajā stāvā.

2003.gada 14.oktobrī Tabores pagasta bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā.

Kopš 2010.gada Tabores pagasta bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu/Jauniešu/Vecāku Žūrija”.

2012.gadā bibliotēkā ir veikts remonts.

2015. gadā bibliotēkā tika ierīkota jauna telpa – datorklase. Tajā atrodas 4 jauni datori un jauna multifunkcionālā iekārta .  Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja izmantot šos datorus un interneta resursus, kā arī drukāšanas un kopēšanas pakalpojumus.

2016.gadā bibliotēka tika akreditēta un saņēma apliecību, kura derīga līdz 2021.gada 20.oktobrim.

No 2018.gada sociālajos tīklos Facebook bibliotēkai ir sava lapa, kuru varat apskatīt un tai sekot šeit. Lapā regulāri tiek izvietota aktuāla informācija par jaunumiem, pasākumiem, izmaiņām bibliotēkas darbā.

2019.gadā bibliotēka saņēma jaunu datoru lietotājiem, pateicoties Daugavpils novada domes projektam.

FOTOGALERIJA 

17.09.2016 – Daugavpils novada diena

09.09.2016 – Tabores pagasta svētki

17.06.2016. – 15.Grāmatu svētki Biķerniekos

01.06.2016 – Bērnības svētki

 

Kontaktinformācija:

 • Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads, LV-5465
 • Tālr.: 65471233
 • e-pasts: biblioteka@tabore.lv
 • Bibliotēkas vadītāja: Ilga Kipļuka

Darba laiks:

 • Pirmdiena 8:30-16:45
 • Otrdiena 8:30-16:45
 • Trešdiena 8:30-16:45
 • Ceturtdiena 8:30-16:45
 • Piektdiena 8:30-16:45
 • Sestdiena brīvdiena
 • Svētdiena brīvdiena

Esiet laipni gaidīti bibliotēkā!