Administrācija

Vadītāja

Lietu pārvaldniece

Grāmatvedība

Zemes ierīcības inženiere

Sociālā darbiniece

Komunālā dienesta vadītājs