Administrācija

Pārvaldes vadītāja Vija Pļaskota

Iedzīvotājus pieņem pirmdienās, otrdienās, trešdienās no plkst. 8.15 līdz plkst. 15.30

Ieprieks saskaņojot, iespējamas citas iedzīvotājiem ērtākas pieņemšanas dienas un laiki.

Kontaktinformācija:

Mob.tālr. 29338225

Tālr. 65471228

e-pasts: vija.plaskota@tabore.lv

 

Lietvede  Irīna Jazvica

Iedzīvotājus pieņem katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00

Lūgums griezties jebkuros jautājumos, speciālists palīdzēs Jums atbildot vai novirzot pie konkrēta speciālista.

Kontaktinformācija:

Mob.tālr. 26440902

Tālr. 65471219

e-pasts: parvalde@tabore.lv

 

Galvenā grāmatvedeAnna Selicka

Iedzīvotājus nepieņem noteiktos laikos. Pieņemšana iespējama iepriekš pierakstoties. Sniegs atbildi par rēķiniem, kas tiek izrakstīti pēc noslēgtiem Līgumiem, kā arī citiem jautājumiem savas kompetences ietvaros.

Kontaktinformācija:

Tālr. 65471202

e-pasts: anna.selicka@tabore.lv

 

KasiereIrēna Kuliča

Maksājumus pieņem katru darba dienu 8.00 līdz plkst. 16.00

Sniedz atbildes par komunālo maksājumu un īres maksas izrakstītiem rēķiniem. Sniedz paskaidrojumus par ūdens skaitītāju nodoto rādījumu uzskaiti un citiem jautājumime, kas ir speciālista kompetencē.

Kontaktinformācija:

Tālr. 65471261

e-pasts: irena.kulica@tabore.lv

 

Komunālās nodaļas vadītājs, kapu pārzinisJānis Stankevičs

Iedzīvotājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.

Atbild par ceļu uzturēšanu pagasta teritorijā, skolēnu pārvadājumiem, ūdens un kanalizācijas pakalpojumime, sniedz atbildi par atkritumu apsaimniekošanu pagasta teritorijā, izsniedz atļaujas un veic ierakstus apbēdījumiem pagasta teritorijas kapos, atbild par pagasta īpašuma un teritorijas apsaimniekošanu.

Kontaktinformācija:

Mob.tālr. 2910630

e-pasts: janis.stankevics@tabore.lv